lassa koorts

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ribavirine iv 30mg/kg eenmalig

gevolgd door

ribavirine iv 15mg/kg 4dd 4 dagen

gevolgd door

ribavirine iv 7.5mg 3dd 6 dagen

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep A

Bij vermoeden van Lassa koorts direct contact opnemen met arts-microbioloog voor diagnostiek en beschermende maatregelen

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Meldingsplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8925.3
Bijgewerkt: 09/02/2020 - 16:21
Status: Published