sepsis, vermoedelijk focus tractus digestivus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 7 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 7 dagen

Opmerking:

community-acquired intra-abdominale sepsis. + aminoglycoside 1 dd iv afhankelijk van locale resistentiedata

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 7 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 7 dagen

+

aminoglycoside iv 1dd 5 tot 7 dagen

Opmerking:

nosocomiale intra-abdominale sepsis

Opmerkingen

Overweeg dekking ESBL-producerende micro-organismen, middels meropenem 3dd 1 gram iv, indien:

  • hoog risico op infectie bij bekende kolonisatie/infectie met ESBL-producerend micro-organisme < 1 jaar.
  • verhoogd risico, bij recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in het buitenland.

Dekking Pseudomonas aeruginosa indien kolonisatie/infectie < 1 jaar.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7816.2
Bijgewerkt: 03/25/2021 - 14:29
Status: Published