parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

Opmerkingen

Drainage en kweek (eventueel op geleide van echo/CT).

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar augmentin po 625mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7022.2
Bijgewerkt: 12/07/2017 - 11:13
Status: Published