osteomyelitis acuta - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken

gevolgd door

flucloxacilline po 1000mg 5dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Flucloxacilline per os hooggedoseerd alleen indien goed verdragen en met spiegels bewezen goede resorptie

Flucloxacilline i.v. kan ook als continue infusie gegeven worden

Zo mogelijk na 2 weken switchen naar orale therapie

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6634.2
Bijgewerkt: 02/11/2016 - 10:12
Status: Published