osteomyelitis acuta - Pseudomonas spp.

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 6 weken

+

tobramycine iv 1dd maximaal 2 weken

Opmerking:

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is

Opmerkingen

Dosering ceftazidim evt. verlagen op basis van MIC

Evt. op geleide kweek en klinisch beeld na 2 wk ciprofloxacine po 750 mg 2dd

Bij beta-lactam allergie, start met ciprofloxacine i.v. 3dd 400 mg, i.p.v. ceftazidime.

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6622.2
Bijgewerkt: 09/17/2020 - 12:25
Status: Published