arthritis, septisch - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken

gevolgd door

flucloxacilline po 1000mg 5dd 2 tot 4 weken

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Flucloxacilline per os hooggedoseerd alleen indien goed verdragen en met spiegels bewezen goede resorptie

Flucloxacilline kan als continue infusie gegeven worden

Gentamicine 5 mg/kg iv geven tot voorlopig resultaat kweek

Switch naar clindamycine p.o. alleen indien bewezen gevoelig

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6545.2
Bijgewerkt: 02/11/2016 - 10:18
Status: Published