arthritis, septisch - Pseudomonas spp.

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd minimaal 2 weken

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is.   

Medicatie:

ciprofloxacine po 750mg 2dd

Opmerking: Alternatief bij orale switch

Opmerkingen

Dosering ceftazidim evt. verlagen op basis van MIC

Evt. op geleide kweek en klinisch beeld na 2 wk ciprofloxacine po 750 mg 2dd

Bij beta-lactam allergie, start met ciprofloxacine i.v. 3dd 400 mg, i.p.v. ceftazidime

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6533.2
Bijgewerkt: 09/17/2020 - 13:19
Status: Published