arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Opmerkingen

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

flucloxacilline kan als continue dosering gegeven worden

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Bijgewerkt: 02/11/2016 - 10:28
Status: Published