Endocarditis, kunstklep - kweek negatief

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

+

ceftriaxon iv 2g 1dd 6 weken

+

doxycycline po 100mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Overweeg doxycycline te stoppen wanneer aanvullende diagnostiek naar intracellulaire microorganismen (zoals Coxiella, Bartonella) negatief is.

Opmerkingen

  • Overweeg therapie te switchen naar kweek negatieve endocarditis indien bloedkweken, afgenomen voor start antibiotica, na 72 uur nog negatief zijn
  • Therapie aanpassen aan gevonden verwekker 
  • Alle patienten met hoge verdenking op endocarditis aanmelden voor het MDO endocarditis.

Vancomycine

  • Zie Vancomycine continue dosering
  • Spiegelbepalingen, zie TDM: sreefspiegel 20-25 mg/l
  • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycine gebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498977.2
Bijgewerkt: 06/18/2020 - 11:27
Status: Published