Endocarditis - empirische therapie kunstklep

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 12g continue per 24 uur

+

vancomycine iv continue per 24 uur

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1g 6dd

+

vancomycine iv continue per 24 uur

Opmerkingen

  • Zie Vancomycine continue dosering en TDM (streefspiegel 20-25 mg/l)

    • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
  • Gentamicine

    • Spiegelbepalingen, zie TDM
    • Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

 

  • Therapie aanpassen aan gevonden verwekker 
  • Alle patienten met hoge verdenking op endocarditis aanmelden voor het MDO endocarditis op donderdag.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498483.6
Bijgewerkt: 11/07/2019 - 16:12
Status: Published