mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 tot 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

+

gentamicine iv 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus.

Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

+

ceftazidim iv 2g 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Postoperatief na sternotomie

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Benzylpenicilline en flucloxacilline kunnen ook als continue infusie gegeven worden

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498410.2
Bijgewerkt: 09/20/2019 - 10:38
Status: Published