Endocarditis, kunstklep - Vergroenende Streptococcen

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: MIC penicilline ≤ 0.125 mg/L

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 12milj. IU/24u 6 weken

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 6 weken

Opmerking:

Bij niet-ernstige penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Bij ernstige beta-lactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicilline MIC van 0.250 - 2mg/L

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 18milj. IU/24u 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij niet-ernstige penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Bij ernstige beta-lactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicilline MIC >2 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Behandeling in overleg met arts-microbioloog en/of

infectioloog (A-team)

Opmerkingen

  • Zie Vancomycine continue dosering. Streefspiegel 20 - 25 mg/l.

    • Vancomycine spiegelbepalingen, zie TDM
    • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
  • Gentamicine

    • Spiegelbepalingen, zie TDM
    • Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498088.3
Bijgewerkt: 11/14/2019 - 09:26
Status: Published