Endocarditis, kunstklep - Coagulase negatieve staphylococ (CNS)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

+

rifampicine po 600mg 2dd 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerkingen

 • Rifampicine

  • pas starten na tenminste 3 dagen/ wanneer de bloedkweken negatief zijn.
  • leverenzymen controleren
 • Zie Vancomycine continue dosering. Streefspiegel 20-25 mg/l.

  • Vancomycine spiegelbepalingen, zie TDM
  • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
 • Gentamicine

  • Spiegelbepalingen, zie TDM
  • Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
 • Coagulase negatieve staphylococcen zijn meestal flucloxacilline (methicilline) ongevoelig. Indien flucloxacilline gevoelig, is het beleid conform S. aureus (methicilline gevoelig) endocarditis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498084.2
Bijgewerkt: 10/14/2019 - 13:36
Status: Published