hospital-acquired pneumonie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Gentamicine alleen toevoegen bij sepsis.

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd maximaal 3 dagen

Opmerking:

Bij verdenking aspiratie

Gentamicine alleen toevoegen bij sepsis.

Opmerkingen

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Bij verdenking op infectie met Pseudomonas: ceftazidim iv 2000 mg 3 dd 5-14 d + tobramycine iv 5mg/kg 1 dd totdat resistentie bekend is.

Ceftazidim dosering evt. aanpassen op basis van de MIC.

Behandelduur bij VAP maximaal 8 dagen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-313885.2
Bijgewerkt: 09/05/2019 - 16:22
Status: Published