cholecystitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd 3 dagen

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd 3 dagen

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie.

Opmerkingen

Primair chirurgie, geen antibiotica. Antibiotica alleen bij ernstig zieke en/of immuungecompromitteerde patiënt of indien chirurgie niet mogelijk is.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-204856.3
Bijgewerkt: 10/19/2017 - 15:10
Status: Published