ribavirine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors -> J05AB04 - Ribavirin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal

Standaard doseringen

Nierfunctie

Renale eliminatie: 30%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: gebruik vermijden. Als dit niet kan eerste dag normale dosering, gevolgd door 200 mg/dag; onder intensieve controle van het Hb-gehalte en de ribavirinespiegel

Hemodialyse: gebruik vermijden. Als dit niet kan eerste dag normale dosering, gevolgd door 200 mg/dag; onder intensieve controle van het Hb-gehalte en de ribavirinespiegel

CAV / VVHD: gebruik vermijden. Als dit niet kan eerste dag normale dosering, gevolgd door 200 mg/dag; onder intensieve controle van het Hb-gehalte en de ribavirinespiegel

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: lactatie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-2011.2
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie