teicoplanine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA02 - Teicoplanin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Targocid

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 6mg/kg 1 dd tot max. 12mg/kg 1 dd
Opmerkingen:

Oplaaddosering: 6-12 mg/kg elke 12 h tot 3-5 doses in totaal

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Dosering:
eerste 3 dagen normaal, vervolgens 50% van normale dosering
GFR:
10 - 30
Dosering:
eerste 3 dagen normaal, vervolgens 50% van normale dosering
GFR:
<10
Dosering:
een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 97%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Dalspiegel afnemen op dag 2

Ototoxiciteit

Bij langdurig teicoplaninegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig teicoplaninegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Metadata

Swab vid: M-1760.3
Bijgewerkt: 11/25/2020 - 13:53
Status: Published

Externe links
Categorie