Endocarditis, natieve klep - Enterococcus species

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Amoxicilline en gentamicine gevoelig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 12g/24u 6 weken

+

ceftriaxon iv 2g 2dd 6 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 12g/24u dd 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 4 tot 6 weken

Opmerking:

Geen optie indien gentamicine HLAR

≥ 18 jaar

Indicaties: Amoxicilline resistent, amoxicilline allergie, Gentamicine gevoelig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Amoxicilline resistent, amoxicilline allergie, Hoge gentamicine resistentie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

Opmerkingen

  • Vancomycine

    • Spiegelbepalingen, zie TDM
    • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
  • Gentamicine

    • Spiegelbepalingen, zie TDM
    • Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-173097.7
Bijgewerkt: 10/14/2019 - 12:52
Status: Published