Endocarditis, natieve klep - Vergroenende streptococcen

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicilline MIC kleiner of gelijk aan 0.125mg/L

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 12IU/24u continue per 24 uur 4 weken

Medicatie:

benzylpenicilline iv 12IU/24u 2 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Twee weken therapieduur alleen indien wordt voldaan aan de criteria beschreven bij 'Opmerkingen'. *

Bij niet-ernstige penicilline allergie, penicilline vervangen door ceftriaxon.

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 4 weken

Opmerking:

Bij niet-ernstige penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 4 weken

Opmerking:

Bij ernstige beta-lactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicilline MIC van 0.250 - 2mg/L

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 18milj. IU/24u 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij niet-ernstige penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 4 weken

Opmerking:

Bij ernstige beta-lactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicilline MIC >2 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Behandeling in overleg met arts-microbioloog en/of

infectioloog (A-team)

Opmerkingen

 • Gentamicine

  • Spiegelbepalingen, zie TDM
  • Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
 • Zie Vancomycine continue dosering. Streefspiegel 20-25 mg/l.

  • Vancomycine spiegelbepalingen, zie TDM
  • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
 • * Voorwaarden voor een behandeling van twee weken zijn:
 1. MIC penicilline < 0,125 mg/ml
 2. geen contra-indicaties voor of resistentie tegen aminoglycosiden
 3. geen cardiovasculaire risicofactoren zoals hartfalen, aorta-insufficiëntie of geleidingsstoornissen
 4. geen trombo-embolische complicaties
 5. natieve klep
 6. geen vegetaties > 5 mm
 7. klinische respons binnen 7 dagen
 8. Het betreft geen S. pneumoniae
 9. het betreft geen relapse

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-173022.9
Bijgewerkt: 10/14/2019 - 21:18
Status: Published