gentamicine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01G - Aminoglycoside Antibacterials -> J01GB - Other Aminoglycosides -> J01GB03 - Gentamicin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
5mg/kg 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
50 - 80
Interval:
36 uur
GFR:
30 - 50
Interval:
48 uur
GFR:
10 - 30
Dosering:
doseren op geleide van de serumconcentratie
Renale eliminatie: 90%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Hemodialyse: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel. Op dialysedagen: bij toedienen voor dialyse normale dosis; bij toedienen na de dialyse de helft tot een derde van de dosis.

CAV / VVHD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
L01XA01 - Cisplatin
Interactie met:
in de afgelopen 6 maanden
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
J01XA01 - Vancomycin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C03CA01 - Furosemide
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
J02AA01 - Amphotericin B
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
Interactie met:
neuromusculaire spierrelaxantia
Verwacht effect:
toename neuromusculaire blokkade

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Ototoxiciteit: bij langdurig gentamicinegebruik (>2 weken) screening mbv audiogram. Frequentie van screening: wekelijks. Vraag patiënten met langdurig gentamicinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.

Aanvullende informatie:

 • Standaard dosering: 5 mg/kg 1dd; in geval van endocarditis: 3 mg/kg
 • Indien indicatie voor behandeling > 1 dag (extra voorzichtigheid geboden bij nierfunctiestoornissen): doseren op geleide van top en dal spiegels iom de apotheek
 • CVVH: opladen met 5 mg/kg i.v. en daarna vervolgdosering op geleide van spiegels iom apotheek
 • Indien BMI > 30: dan gentamicine dosering aanpassen door middel van de volgende formule:
  • Gentamicine 5 mg (3 mg bij endocarditis) x ( IBW+(0,4 x [echte gewicht – IBW]))
  • Ideal Body Weight (IBW) = lengte x lengte   x 25 (lengte pt in meters)
  • BMI = gewicht (kg) /lengte x lengte (m)

 

 • Voorbeeld:  Man 1,75 m, 240 kg

BMI: 240 / (1.75 x 1.75) = 78

IBW = 1.75 x 1.75 x 25 = 77

Gentamicine dosering: 5 x (77 + (0.4 x (240 – 77)) = 711 mg

Metadata

Swab vid: M-1481.2
Bijgewerkt: 09/05/2019 - 17:02
Status: Published

Externe links
Categorie