Mycobacterium avium - gedissemineerd

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice alternative
Medication:

azitromycine po 500mg 1dd

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd

+

rifabutine po 300mg 1dd

Medication:

claritromycine po 500mg 2dd

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd

+

rifabutine po 300mg 1dd

Comments

Indien geen interactie met andere geneesmiddelen ipv rifabutin: rifampicine po 10 mg/kg (of 450 mg < 50 kg en 600 mg > 50 kg) 1 dd

Duur behandeling afhankelijk van kliniek en evt. herstel immuniteit

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8268.2
Updated: 01/28/2016 - 10:19
Status: Published