arthritis, septisch - Pseudomonas spp.

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ceftazidim iv 2000mg 3dd minimum 2 weeks

+

tobramycine iv 1dd

Remarks:

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is.   

Medication:

ciprofloxacine po 750mg 2dd

Remarks: Alternatief bij orale switch

Comments

Dosering ceftazidim evt. verlagen op basis van MIC

Evt. op geleide kweek en klinisch beeld na 2 wk ciprofloxacine po 750 mg 2dd

Bij beta-lactam allergie, start met ciprofloxacine i.v. 3dd 400 mg, i.p.v. ceftazidime

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6533.2
Updated: 09/17/2020 - 13:19
Status: Published