arthritis, septisch - onbekende verwekker

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 to 6 weeks

+

aminoglycoside iv 1dd maximum 3 days

Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 4 to 6 weeks

+

aminoglycoside iv 1dd maximum 3 days

Remarks:

Alternatief bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Comments

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

flucloxacilline kan als continue dosering gegeven worden

Totale antibiotische behandeling tenminste 6 weken.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Updated: 02/11/2016 - 10:28
Status: Published