arthritis, septisch - gonokokken

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 to 10 days

Remarks:

Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid

Medication:

benzylpenicilline iv 1million. IU 6dd 7 to 10 days

Remarks:

Indien penicilline gevoelig. Evt switch ciprofloxacine oraal bij bewezen gevoeligheid.

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 7 to 10 days

or

ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 to 10 days

Remarks: Alleen bij bewezen gevoeligheid

Comments

Evt., bij gebleken gevoeligheid: ciprofloxacine po 500 mg 2 dd 7-10 d

Resistentie tegen ciprofloxacin komt steeds meer voor: absoluut ongeschikt voor empirische behandeling.

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6479.2
Updated: 09/16/2020 - 16:25
Status: Published