Urineweginfectie met systemische verschijnselen ("urosepsis")

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 to 14 days

+

gentamicine iv 5mg/kg one-off

Medication:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 to 14 days

+

gentamicine iv 5mg/kg one-off

Remarks:

Bij allergie betalactam

Medication:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 10 to 14 days

+

gentamicine iv 5mg/kg one-off

Remarks:

Bij allergie betalactam

Comments

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven, mits het lokale resistentiepercentage < 10% is. Als dit percentage > 10% is: start met een eenmalige gift aminoglycoside of langwerkend cefalosporine totdat de resistentiedata bekend zijn.

Urineweginfectie zonder systemische symptomen bij katheter ≤10 of > 10 dagen: keuze middel op geleide van kweekuitslag.
Urineweginfectie met systemische symptomen bij katheter ≤10 dagen: zie beleid bij urosepsis.

Overweeg dekking ESBL-producerende micro-organismen, middels meropenem 3dd 1 gram iv, indien:

  • hoog risico op infectie bij bekende kolonisatie/infectie met ESBL-producerend micro-organisme < 1 jaar.
  • verhoogd risico, bij recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in het buitenland.

Op dag 3: overweeg switch naar orale vervolgtherapie, o.g.v. kweekresultaten.

Vrouwen: 1e keus amoxicilline 3 dd 750 mg po

Behandelduur:
- vrouwen die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- alle andere behandelingen bij vrouwen: 10-14 dagen
- Bij mannen is de totale behandelduur 10-14 dagen (ciprofloxacine, of cotrimoxazol)

Behandelduur bij catheter:
- vrouwen zonder systemische verschijnselen: 5 dagen
- vrouwen met systemische verschijnselen: 10-14 dagen
- Bij mannen is de totale behandelduur 10-14 dagen (ciprofloxacine, of cotrimoxazol)

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-500204.3
Updated: 03/25/2021 - 16:29
Status: Published