Endocarditis, natieve klep - Staphylococcus aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 12g continuous per 24 hours 6 weeks

Medication:

cefazoline iv 6g continuous per 24 hours 6 weeks

Remarks:

Bij niet-ernstige penicilline allergie

Medication:

vancomycine iv continuous per 24 hours 6 weeks

Remarks:

Bij ernstige beta-lactam allergie

≥ 18 years

Indications: Rechtszijdige endocarditis

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 12g continuous per 24 hours 2 to 6 weeks

Remarks:

Korte therapieduur alleen in overleg met arts-microbioloog of infectioloog

Comments

 • Doseringsaanpassingen flucloxacilline bij nierfunctiestoornissen (alleen van toepassing bij dosering van 12 gram/24 uur iv)

  • bij klaring ≥ 30: 12 gram/24 uur (geen aanpassingen)
  • bij klaring ≥ 10 en < 30: 8 gram/24 uur
  • bij klaring < 10: 6 gram/24 uur
  • bij CVVH: start met 100% en verlaag na 24 uur naar 8 gram/24 uur
 • Zie Vancomycine continue dosering. Streefspiegel 20-25 mg/l.

  • Spiegelbepalingen, zie TDM
  • Ototoxiciteit: bij langdurig vancomycinegebruik (>2 weken) en leeftijd boven de 50 jaar screening mbv audiogram. Frequentie van screening; begin van behandeling, na 1 week behandeling, vervolgens elke 4 weken en 2 weken na staken van behandeling. Vraag patiënten met langdurig vancomycinegebruik regelmatig naar bijwerkingen van gehoorverlies, oorsuizen of duizeligheid.
 • Routinematig toevoegen van gentamicine wordt niet geadviseerd.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-173071.6
Updated: 10/14/2019 - 12:52
Status: Published